SORBON MAJORŮV HÁJ - VIDEOSORBON MAJORŮV HÁJ

obrana - protection
2 roky - 2 years

syn - son - Gibi Majorův hájSORBON MAJORŮV HÁJ

obrana - protection
2 roky - 2 years

syn - son - Gibi Majorův háj


SORBON MAJORŮV HÁJ

obrana - protection
2 roky - 2 years

syn - son - Gibi Majorův hájSORBON MAJORŮV HÁJ

SVOD CHOVNÝ PSŮ A FEN
1. MÍSTO - 1. PLACE - KARLŠTEJN
2 roky - 2 years

syn - son - Gibi Majorův hájSORBON MAJORŮV HÁJ

poslušnost - obedience
2 roky - 2 years

syn - son - Gibi Majorův háj


SORBON MAJORŮV HÁJ

poslušnost - obedience
2 roky - 2 years

syn - son - Gibi Majorův háj


SORBON MAJORŮV HÁJ

obrana - protection
2 roky - 2 years

syn - son - Gibi Majorův háj


SORBON MAJORŮV HÁJ

obrana - protection
1,5 roku - 1,5 years

syn - son - Gibi Majorův háj


SORBON MAJORŮV HÁJ

obrana - protection
1,5 roku - 1,5 years

syn - son - Gibi Majorův háj


SORBON MAJORŮV HÁJ

poslušnost - obedience
1,5 roku - 1,5 years

syn - son - Gibi Majorův háj


SORBON MAJORŮV HÁJ

stopa - tracking
1,5 roku - 1,5 years

syn - son - Gibi Majorův háj


SORBON MAJORŮV HÁJ

stopa - tracking
1,5 roku - 1,5 years

syn - son - Gibi Majorův háj


SORBON MAJORŮV HÁJ

poslušnost - obedience
1,5 roku - 1,5 years

syn - son - Gibi Majorův háj


SORBON MAJORŮV HÁJ

obrana - protection
1,5 roku - 1,5 years

syn - son - Gibi Majorův háj


SORBON MAJORŮV HÁJ

obrana - protection
1,5 roku - 1,5 years

syn - son - Gibi Majorův háj


SORBON MAJORŮV HÁJ

obrana - protection
1,5 roku - 1,5 years

syn - son - Gibi Majorův háj


SORBON MAJORŮV HÁJ

obrana - protection
1,5 roku - 1,5 years

syn - son - Gibi Majorův háj


SORBON MAJORŮV HÁJ

obrana - protection
1,5 roku - 1,5 years

syn - son - Gibi Majorův háj


SORBON MAJORŮV HÁJ

obrana, poslušnost
protection, obedience
1 rok - 1 year

syn - son - Gibi Majorův háj


SORBON MAJORŮV HÁJ

poslušnost - obedience
10 months - 10 months

syn - son - Gibi Majorův hájSORBON MAJORŮV HÁJ

na obraně - protection
7 months - 7 months

syn - son - Gibi Majorův hájSORBON MAJORŮV HÁJ

na obraně - protection

5,5 měsíce - 5,5 months

syn - son - Gibi Majorův hájSORBON MAJORŮV HÁJ

na obraně - protection

5 měsíců - 5 months

syn - son - Gibi Majorův háj