Pirra při výcviku

Pirra 3 měsíce
Pirra 3 měsíce

Pirra 3 měsíce
Pirra 8 měsíců

Pirra 8 měsíců

Pirra 8 měsíců
Pirra 8 měsíců

Pirra 8 měsíců
Pirra 8 měsíců

Pirra 8 měsíců
Pirra 8 měsíců
Pirra 8 měsíců

Pirra 9 měsíců
Pirra 9 měsíců
Pirra 9 měsíců
Pirra 9 měsíců

Pirra 9 měsíců
Pirra 9 měsíců
Pirra 9 měsíců
Pirra 9 měsíců

Pirra 10 měsíců
Pirra 10 měsíců

Pirra 10 měsíců
Pirra 10 měsíců

Pirra 10 měsíců
Pirra 10 měsíců

Pirra 10 měsíců
Pirra 10 měsíců

Pirra 10 měsíců
Pirra 10 měsíců

Pirra 10 měsíců
Pirra 10 měsíců

Pirra 10 měsíců
Pirra 10 měsíců

Pirra 10 měsíců
Pirra 10 měsíců

Pirra 10 měsíců
Pirra 10 měsíců

Pirra 10 měsíců
Pirra 10 měsíců

Pirra 10 měsíců
Pirra 10 měsíců

Pirra 10 měsíců
Pirra 10 měsíců

Pirra 10 měsíců
Pirra 10 měsíců

Pirra 10 měsíců
Pirra 10 měsíců

Pirra 10 měsíců
Pirra 10 měsíců

Pirra 10 měsíců
Pirra 10 měsíců

Pirra 10 měsíců
Pirra 10 měsíců

Pirra 10 měsíců
Pirra 10 měsíců
Pirra 10 měsíců

Pirra 11 měsíců
Pirra 11 měsíců
Pirra 11 měsíců

Pirra 1 rok
Pirra 1 rok
Pirra 1 rok

Pirra 1 rok
Pirra 1 rok
Pirra 1 rok

Pirra 1 rok
Pirra 1 rok
Pirra 1 rok

Pirra 1 rok
Pirra 1 rok
Pirra 1 rok
Pirra 1 rok

Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku

Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku

Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku

Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku

Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku

Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku

Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku

Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku

Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku

Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku

Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku

Pirra 1,5 roku

Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku

Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku

Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku

Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku

Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku

Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku

Pirra 1,5 roku
Pirra 1,5 roku

Pirra 2 roky
Pirra 2 roky

Pirra 2 roky
Pirra 2 roky

Pirra 2 roky
Pirra 2 roky

Pirra 2 roky
Pirra 2 roky

Pirra 2 roky
Pirra 2 roky
Pirra 2 roky

Pirra 2 roky
Pirra 2 roky
Pirra 2 roky

Pirra 2 roky
Pirra 2 roky
Pirra 2 roky

Pirra 2 roky
Pirra 2 roky

Pirra 2 roky
Pirra 2 roky
Pirra 2 roky

Pirra 2 roky - zkouška ZM
Pirra 2 roky - zkouška ZM
Pirra 2 roky - zkouška ZM

Pirra 2 roky - zkouška ZM
Pirra 2 roky - zkouška ZM
Pirra 2 roky - zkouška ZM

Pirra 2 roky - zkouška ZM
Pirra 2 roky - zkouška ZM
Pirra 2 roky - zkouška ZM

Pirra 2 roky - zkouška ZM
Pirra 2 roky - zkouška ZM

Pirra 2 roky
Pirra 2 roky

Pirra 2 roky
Pirra 2 roky

Pirra 2 roky
Pirra 2 roky

Pirra - 2 roky
Pirra - 2 roky

Pirra - 2 roky
Pirra - 2 roky

Pirra - 2 roky
Pirra - 2 roky

Pirra - 2 roky
Pirra - 2 roky

Pirra - 2 roky
Pirra - 2 roky

Pirra - 2 roky
Pirra - 2 roky

Pirra - 2 roky
Pirra - 2 roky

Pirra - 2 roky
Pirra - 2 roky

Pirra - 2 roky
Pirra - 2 roky

Pirra - 2 roky
Pirra - 2 roky

Pirra - 2 roky
Pirra - 2 roky

Pirra - 2 roky
Pirra - 2 roky

Pirra - 2 roky
Pirra - 2 roky

Pirra - 2 roky
Pirra - 2 roky

Pirra - 2 roky
Pirra - 2 roky

Pirra - 2 roky
Pirra - 2 roky

Pirra - 2 roky
Pirra - 2 roky

Pirra - 2 roky
Pirra - 2 roky

Pirra - 2 roky
Pirra - 2 roky

Pirra - 2 roky
Pirra - 2 roky

Pirra - 2,5 roku
Pirra - 2,5 roku

Pirra - 2,5 roku
Pirra - 2,5 roku

Pirra - 2,5 roku
Pirra - 2,5 roku

Pirra - 2,5 roku
Pirra - 2,5 roku

Pirra - 2,5 roku
Pirra - 2,5 roku

Pirra - 2,5 roku
Pirra - 2,5 roku

Pirra - 2,5 roku
Pirra - 2,5 roku

Pirra - 2,5 roku
Pirra - 2,5 roku

Pirra - 2,5 roku
Pirra - 2,5 roku

Pirra - 2,5 roku
Pirra - 2,5 roku

Pirra - 2,5 roku
Pirra - 2,5 roku

Pirra - 2,5 roku
Pirra - 2,5 roku

Pirra - 2,5 roku
Pirra - 2,5 roku

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - 3 roky
Pirra - 3 roky

Pirra - zkouška ZVV1 - 3 roky
Pirra - zkouška ZVV1 - 3 roky
Pirra - zkouška ZVV1 - 3 roky

Pirra - zkouška ZVV1 - 3 roky
Pirra - zkouška ZVV1 - 3 roky

Pirra - zkouška ZVV1 - 3 roky
Pirra - zkouška ZVV1 - 3 roky

Pirra - zkouška ZVV1 - 3 roky
Pirra - zkouška ZVV1 - 3 roky

Pirra - 3,5 roku
Pirra - 3,5 roku

Pirra - 3,5 roku
Pirra - 3,5 roku

Pirra - 3,5 roku
Pirra - 3,5 roku

Pirra - 3,5 roku
Pirra - 3,5 roku

Pirra - 3,5 roku
Pirra - 3,5 roku

Pirra - 4 roky
Pirra - 4 roky

Pirra - 4 roky
Pirra - 4 roky

Pirra - 4 roky
Pirra - 4 roky

Pirra - 4 roky
Pirra - 4 roky

Pirra - 4 roky
Pirra - 4 roky

Pirra - 4 roky
Pirra - 4 roky

Pirra - 4 roky
Pirra - 4 roky
Pirra - 4 roky

Pirra - 4 roky
Pirra - 4 roky

Pirra - 4 roky
Pirra - 4 roky

Pirra - 4 roky
Pirra - 4 roky

Pirra - 4 roky
Pirra - 4 roky

Pirra - 4 roky
Pirra - 4 roky

Pirra - 4 roky
Pirra - 4 roky

Pirra - 4 roky
Pirra - 4 roky

Pirra - 4 roky
Pirra - 4 roky

Pirra - 4 roky
Pirra - 4 roky

Pirra - 4 roky
Pirra - 6 roků

Pirra - 6 roků
Pirra - 6 roků

Pirra - 6 roků
Pirra - 6 roků

Pirra - 6 roků
Pirra - 6 roků

Pirra - 6 roků
Pirra - 6 roků

Pirra - 6 roků
Pirra - 6 roků

Pirra - 6 roků
Pirra - 7,5 roků

Pirra - 7,5 roků