Baghiro von den bösen EichenSZ Nr:2066088

výborný, 1. tř.

celočerný

RTG DKK 0/0

RTG DLK 0/0

DNA

SchH3, IPO3

VPG3, FH2, BH

IPO-FH, AD

sourozenci:

Balou - RTG 0/0

Bastie

Blue - RTG fast normal

Boreas - výborný, 1. tř

SchH3, RTG 0/0

celočerný

BragarQuasy von der bösen Nachbarschaft
2x MISTR SVĚTA
2x ÚM světa


SZ Nr:1908900

velmi dobrý, 1. tř.

vlkošedý

RTG 0/0, DNA

SchH3, IPO3, FH2

AD, BH

2x ÚM Německa

2x ÚM světa

Xana v. Ritterland

SZ Nr:1865801

dobrá, DNA

RTG fast normal

celočerná

SchH3, FH1, IPO1


Xato v. d. bösen Nachbarschaft

SZ Nr:1770841
výborný, 1. tř.
vlkošedý
RTG 0/0
SchH3, IPO3
5x ÚM Německa
Angie v. d. bösen Nachbarschaft

SZ Nr:1770841
výborná, 1. tř.
vlkošedá
RTG fast normal
SchH2
Blacky v. Neuen Lande

MISTR SVĚTA
MISTR NĚMECKA

SZ Nr:1745225
velmi dobrý, 1. tř.
celočerný
RTG fast normal
SchH3, FH, IPO3
3x ÚM Německa
ÚM světa
Yanka v. Ritterland
SZ Nr:1720004
dobrá, 2. tř.
RTG noch zugelassen
SchH3, FH, IPO3
ÚM Německa
Aik v. Haus Cindy

SZ Nr:1658817, vlkošedý, výborný, 1. tř.
RTG 0/0, SchH3, FH, IPO3, ÚM Německa
Resi v. d. bösen Nachbarschaft

SZ Nr:1674219, vlkošedá, výborná
1. tř., RTG 0/0, SchH3, FH
Timmy v. d. bösen Nachbarschaft

SZ Nr:1688830, vlkošedý, 1. tř., velmi dobrý
RTG 0/0, 2x ÚM Německa, SchH3, FH
Alexis vom Schloss Weitenstein
SZ Nr:1673322, 1. tř., RTG 0/0, SchH3
Gildo v. Körbelbach

SZ Nr:1498385, černý se znaky, výborný, 1. tř.
RTG 0/0, SchH3, IPO3, FH, 3x ÚM Německa
Fanta v. Haus Westfalen-Stolz
SZ Nr: 1647133, 1. tř., RTG 0/0, výborná
SchH3, IPO3, FH, 2x ÚM Německa
Urs aus der Hopfenstrasse

SZ Nr:1508875, vlkošedý, výborný, RTG 0/0
1. tř., SchH3, IPO3, FH, ÚM Německa
Lola v. Ritterland
SZ Nr:1636890, 2. tř., RTG 0/0, SchH3
Gibi Majorův hájČMKU/DS/51824/04/05

velmi dobrá

RTG DKK 0/0

RTG DLK 0/0

DNA, celočerná

5CKY1/P, 2. tř.

IPO3, SchH2, BH

ZZO, ZM, ZVV1

ZPS1, FPr1, ZPO1


Chester Betkin dvor
HPK:34376/98

dobrý, RTG 0/0

celočerný

1.tř., 5Y5/55 P

SVV2, IPO3

SchH3, FH1

3x ÚM SR, ÚM světa
Erka z Morisvillu
ČMKU/DS/41077/00/03

velmi dobrá, DNA

RTG 0/0, 5DV1/P

vlkošedá, 2. tř.

ZM, ZVV1, ZPS1

IPO1, ZZO
Faro Abel

HPK:27301/94
5CV5/55, velmi dobrý
vlkošedý, RTG 0/0
IPO3, SVV2

Cedra Betkin dvor

HPK:24822/93
dobrá, 5DV6/43
RTG 0/0, vlkošedá
IPO1, SVV1

Norbo Ben - Ju

3x MISTR SR
HPK:29325/95/98
5KV5/55P 1.tř.
dobrý, vlkošedý
RTG 0/0, DNA
IPO3, SchH3, ZVV1 ÚM SR, 3xÚMS FCI
3x ÚMS WUSV

Dongara Checko

ČKS/DS/19327/94/97
velmi dobrá, 5CKU1/P
RTG 0/0, vlkošedá
IPO3, SchH3, SchHA
ZV2, BH, OP1
Arry v. Pendel Bach

SZ Nr:1772720, vlkošedý, RTG 0/0
výborný, 1. tř., SchH3, FH, ÚM světa
Tally Egidius
SKSP:90377/91, RTG 0/0, SVV1, IPO1
Brix v. Kapfwald

MISTR NĚMECKA, SZ Nr:1711943, vlkošedý
výborný, RTG 0/0, IPO3, SchH3, FH
Carka z Agíru
ČKSP:80565/88/91, RTG 0/0
velmi dobrá, SVV2, IPO3, ÚM SR
Car z Kostolianskej cesty

MISTR SR, CACIT, HPK:20322/90/93, RTG 0/0
IPO3, SVV3, SLP1, ZZP1, PZ2, ÚM světa
Dobrý, 5V5/55, vlkošedý
Chuna Polícia

SHPK:01810/93, celočerná
RTG 0/0,velmi dobrá, SVV1, 5DY7/44
Ex Hronovský pramen

ČKSP:08157/93, RTG 0/0, výborný, 1.tř.
5VQ1/N, ZM, IPO3, SchHA, ZV2, BH
Gama z Lavarty
ČKSP:00770/92, RTG 0/0, výborná
černá se znaky, ZVV1, 1.tř., 5JI2/P