BRIXI HASIA - ODCHOVY

VRH "A" MAJORŮV HÁJ

o.Aran z Aranky m.Brixi Hasia


ADDAX, AKYM, APOLLO, ARRNY, ATHOS, ANKKA, ASBEA

štěňátka 1 den
štěňátka 1 týden

štěňátka 6 týdnů
štěňátka 6 týdnů

Addax Majorův háj


7 týdnů
7 týdnů

3 roky
3 roky

Akym Majorův háj

svod - nadějný, RTG 0/0, ZM, majitel-Německo


6 měsíců
6 měsíců

1 rok
1 rok

Apollo a Akym Majorův hájApollo Majorův háj

svod-velmi nadějný, RTG 0/0, ZV1, IPO2, OP1, SchH1, vítěz několika soutěží, majitel-USA


6 měsíců
Arka, Apollo 2 roky, Rožmitál

Arrny Majorův háj


7 týdnů

Athos Majorův háj

svod-velmi nadějný, RTG 0/2, ZM, BH, ZVV1, RH-E, ZZZ, výstava-dobrý, majitel-Beroun

1 rok
4 roky
4 roky

8 let
8 let

8 let
8 let
8 let

Ankka Majorův háj


3 měsíce

7 let
7 let

7 let
7 let

Asbea Majorův háj

svod-velmi nadějná, RTG 0/0, majitel-Beroun


7 týdnů

VRH "B" MAJORŮV HÁJ

o.Aran z Aranky m.Brixi Hasia


BART, BERT, BORK, BRIX, BARUNKA, BINNY, BONA, BORŮVKA

štěňátka-1 týden
štěňátka - 2 týdny

štěňátka - 6 týdnů
štěňátka - 3 týdny

štěňátka - 3 týdny
štěňátka - 7 týdnů

Bárt Majorův háj

RTG 0/0, majitel-Německo


9 měsíců
9 měsíců

Bork Majorův háj


2 roky
5 let


Brix Majorův háj

RTG 0/0Barunka Majorův háj

svod - nadějná, zkoušky - ZZO, BH


Barunka 3 roky
Barunka 3 roky
Barunka 3 roky

Barunka 10 let
Barunka 10 let

Barunka 11 let
Barunka 11 let

Barunka 12,5 roku
Barunka 12,5 roku
Barunka 12,5 roku

Barunka 13 let
Barunka 13 let

Binny Majorův háj

RTG 0/0

1 rok
1 rok

Bona Majorův háj

RTG 0/0

9 měsíců

Borůvka Majorův háj


3 měsíce
11 měsíců
1 rok

1 rok
1 rok

VRH "C" MAJORŮV HÁJ

o.Eyan Cega                 m.Brixi Hasia

CAK, CARO, CENDY, CIR, CIRO, CATTY, CIBULKA, CITA, CRAZY
štěňátka 1 týden
štěňátka 1 týden

štěňátka 4 týdny
štěňátka 7 týdnů
štěňátka 2 týdny

Caro Majorův háj

svod-nadějný, RTG 0/1, ZVV1, zemřel 17.4.2001


7 týdnů
1 rok

1 rok
2 roky

Cendy Majorův háj


3 měsíce
1 rok


1 rok
1 rok

Ciro Majorův háj


7 týdnů


Catty Majorův háj

majitel-USA


7 týdnů
3 měsíce
6 měsíců


Crazy,Catty 6 měsíců
6 měsíců
8 měsíců


Cibulka Majorův háj

svod-nadějná, majitel-Zdice

2 měsíce
1 rok
1 rok

Cita Majorův háj


10 měsíců
10 měsíců

6 let
6 let

6 let
6 let

6 let
6 let

12 let
12 let

12 let
12 let

Crazy Majorův háj

svod-nadějná, zkoušky - ZZO, ZOP, ZPU1


4 měsíce
6 měsíců

5 let
5 let

5 let
5 let

5 let

VRH "D" MAJORŮV HÁJ

o.Freddie Hronovský pramen
m.Brixi Hasia

DARK, DAX, DUX, DARKA, DENNY, DERRY, DIXI

štěňátka 1 týden
štěňátka 2 týdny


štěňátka 3 týdny
štěňátka 5 týdnů

Dark a Darka Majorův háj


7 týdnů

Dark Majorův háj

majitel-Jugoslávie


7 týdnů

Dux Majorův háj

RTG 0/0, IPO1, majitel-USA


2 měsíce
2 měsíce

Darka Majorův háj


7 týdnů

Denny Majorův háj


7 týdnů

Derry Majorův háj


2 měsíce
3 měsíce
4 měsíce


5 měsíců
5 měsíců


7 měsíců
7 měsíců


Dixi Majorův háj


2 měsíce
3 měsíce
4 měsíce


5 měsíců
7 měsíců


8 měsíců
11 měsíců